• STOR INTERESSE FOR HISTORIA VÅR

    Det er stor interesse for historia og historier frå bygdene våre, og takka vere Ståle Sørbotten og Fridtjov Urdal har vi fått samla ein del. Vona er at både dei og andre skriv meir.

Bilete frå slåttateigen i Sletten, i 1938. Foto: Arne Nordbotten.

Vi ser tilbake i tid

Sigrun Solberg på sokkel

Abraham «kjende» alle

Sjukekorga i Botnane

Kjøkkenhandkle som gassmaske

Kari var eit lukketreff

Eit 80-årsminne frå Årebrot

Hjartebarnet Husefest

Ringen hans Karnils

«Av jord er du komen»

Den gløymde båten

Soga om Rakel og Bertil i Mekja

Dei siste tidsvitna

Oline Øvrebotten 100 år

Åleine jente på skulen

Sydama som trylla

Årebrot sanitetsforeining

Historia om Hellebrotbåten

Krigshelten Atle Svardal

Augevitneskildring 13.mars 1945

Under Gestapo sin kommando

Radioen som stilna

13.mars 1945

Soga om Harald Langø

August Sande og Orvald Sletten

Gravstaden i Botnane

Drukningsulukker

Då vi ikkje var åleine

Glaning, eller skotring?

Redningssaka i Botnane

Vengane i Frøysjøen

Freikoll forliste i Frøysjøen

Soga om Bivi

Soga om DS Sonja