• Næringsliv

    Båtverkstad, steinindustri og settefiskanlegg er dei største verksemdene på strekninga Botnane – Årebrot. Nokre få gardbrukarar driv framleis med husdyr. Det er omlag 60 fastbuande på strekninga og fleire av dei arbeider i Florø og Svelgen. Dei største verksemdene har eigne nettsider, men vi har òg ulike einmannsføretak som vi ynskjer å få fram i lyset.

Ananuais thaimat

Brandsøy Maskin AS

Einaste heiltidsbonden

Faye Maskin AS

Firda settefisk

Gard og heilårs julebutikk

Norwegian Sandstone

Seljestokken båtverkstad

Utegangarkyr og buss