Årebrot grendahus – storstova vår

Grendahuset på Årebrot vart bygt som skulehus i 1985 og har eit stort forsamlingslokale der det rømmer 80-90 personar.  Det er scene i rommet, høgt under taket og kjøkkenet ligg vegg i vegg. Huset har garderobe og fire toalett, romsleg inngangsparti og gang. Det er loft over halve huset. Nede er det soverom og trimrom.

Huset ligg for seg sjølv ved vegen og det er lett å kome seg inn med rullestol. Forsamlingslokalet har store vindauge mot Kvernhusvatnet på baksida. Om sommaren er vatnet  fullt av vassliljer. Framsida av huset vender mot sjøen.

Grendahuset vert brukt til større tilskipingar for bygdene Botnane – Årebrot, som til dømes 17. mai. Det vert også leigd som selskapslokale og til samlingar som treng god plass. Det er rikeleg med bord og stolar og eit godt utstyrt kjøkken.

Det er godt med parkeringsplassar kring grendahuset på Årebrot og det ligg i gåavstand frå ferjekaia på Villevika, der rute- og skyssbåtar legg til. Elles kan du køyrde hit på fylkesveg 577, Frøysjøvegen, der du tek av ved skiltet til Botnane i Myklebustkrysset, frå fylkesveg 614.

Rimeleg leige

Du kan leige grendahuset på Årebrot for kr 500. Er du medlem i Botnane og Årebrot grendalaget er prisen for kr. 250.

Vil du leige huset, ta kontakt med  leiaren i Botnane og Årebrot grendalag, Åsmund Berthelsen, på mobil 932 37073. E-post: asmund.berthelsen@ilcoud.com

Når du har leigd grendahuset på Årebrot skal du betale den avtalte leiga til kontonr. 3705 30 47549.

Levering av mat

Om du vil ha lokal matlevering kan du ta kontakt med Amanuais thaimat, mobil 48 21 95 72. E-post: amanuainesthus@gmail.com
Det gjeld begge grendahusa og ho lagar både thailandsk og norsk mat.

Partslaget eig huset

Otto Ullevålsæter er leiar for styret i partslaget som eig grendahuset på Årebrot. Mobil 478 60 299.