• Turar i Botnane og Årebrot

    Nordsjøløypa langs vegen frå Årebrot til Botnane er 18 km lang og godt eigna til sykling. På denne sida er nokre turar omtalt og merka på kartet, med turbok for Bremanger som kjelde. Siste åra er det merka fleire turar: 1. Frå Fossedalen til Stormyr. 2. Frå Steindalen til Storemyr. 3. Frå Nøre dalen til Fossedalen. 4. Frå Skuldalselva til Solanipa. 5. Frå Skudalselva til Skaravatnet og ned til Nøredalsvatnet.
    Rune Nordbotten har leia dette arbeidet.

1) Nordsjøløypa – ein flott sykkeltur.

2) Grytadalen – Skudalen

3) Grytadalen – Årebrot

4) Skudalselva – Botnanipa
(Solanipa) 657 m.o.h.

5) Opnaren – Middagsnova – Storemyr – Skudalen