Grytadalen – Skudalen

Ein flott ski- og fottur i godt ver. På ski tek turen tre-fire timar, til fots åtte-ti timar. Lett terreng med høve til å gå opp på fleire toppar undervegs. Gå fyrst ut på sørsida av Kupevatnet, i jamt stigande terreng og tydeleg sti. Det er ei kort, bratt kneik like før du kjem opp til Langevatnet.

Du når ein førebels topp i Akslaskaret. Deretter går det litt nedover til Polla og Mulelislettene og vestover på nordsida av Slettevarden. Følg merka T-løype her og vidare vestover nord for Grøfjellet. Derifrå går det lett nedover, forbi Aurebrekkene, og meir nordvest mot Storemyr. Følg så austsida av Storemyr til Grøneggavatnet.Du kan gå turen på to dagar med overnatting i hytta til Grøfjell utmarkslag i Blomringen, 500-600 meter aust om Grøneggavatnet (ved Sørgulestøylen).  Deretter går du mot nord ned mot Langevatna. På nordenden av Langevatna går du opp ei lita ur og fylgjer ei skor fram mot Steindalen. Då har du Fossedalen mot vest og flott utsikt over Botnane og Frøysjøen.

Deretter ber det oppover mot høgfjellsplatået ved Skaravatnet. Følg den løypa som er teikna inn på. Ved Skaravatnet er ofte snøforholda betre på sørsida av vatnet, rett nord for det høgaste høgdedraget, og det gjev ei ekstra fin nedkøyring.

Nedkøyringa er fin også på denne ruta, men som oftast må du rekne med å bere skia frå Skudalsvatnet og ned til vegen fylkesveg 577. Skudalsvatnet ligg ned mellom Solanipa (Botnanipa), Skudalsnipa og Steinheia. Skaravatnet er det vatnet som ligg høgast vest for det store Svartevatnet, sør for Trollfjellet. Turen gjev ei fin oppleving av høgfjell.

Herifrå er det 550 meter nedoverbakke til vegen, forbi Huldrastøylen, via Knoltren til rett nord for Skudalsvatnet og ned langs Skudalselva. Stien er bra tydeleg på nesten heile nedturen.

Turen er lettast å gå med å starte i aust ved tunellen i Magnhildskaret, 400 meter over havet. Du kan gå på turt og fast underlag, med litt lyng og einer somme stader. Det er mange små vatn med fisk i på turen, der det er lov å fiske om du har kjøpt fiskekort.

Det er flott utsikt på heile turen. På høgfjellet er ikkje stien tydeleg, men ved å fylgje den T-merka løypa fram til Storemyr er det lett å finne fram.

Kjelde: Teksten er henta frå Turboka for Bremanger, som Bremanger Hamn og Næring gav ut i 2010. Vi har fått løyve til å brukte tekst og bilete. Foto: Arne Loftheim.