Grytadalen – Årebrot

Det er merka DNT-løype heile vegen. Turen tek seks-sju timar. Du brukar same løypa som Grytadalen-Skudalen fram til Storemyr. Der svingar løypa mot sørvest og ned mot Aurebrekkvatnet, på skrå ned til den vestre enden av Gulskarvatnet. Her det myrlendt i delar av løypa.

Du går vidare til Gulskarlia, som er ei heller bratt og skogkledd nedstiging (litt vanskeleg å gå her på ski). Vidare i flatt terreng, med vekslande myr og bergskorter fram til Uraelva. Derifrå og ned fylgjer du skogsvegen

Kjelde: Teksten er henta frå Turboka for Bremanger, som Bremanger Hamn og Næring gav ut i 2010. Vi har fått løyve til å brukte tekst og bilete frå den boka, men her manglar vi bilete. Dette fotoet har Frank Harald Anonsen teke av Batalden.