Dugnad 6. juni og kafe 7. juni

 

Aktuelt

Dagens Fridtjov

Dumme menn gjer lett
troll av kjerringar.

Dugnad og søndagskafe

Laurdag 6. juni vert det ny dugnad. Styreleiar Åsmund Berthelsen ynskjer å vite kven som kan vere med, for å fordele arbeidet. Send han ei melding på telf. 93237073.

Søndag 7. juni vert det søndagskafe i grendahuset på Årebrot. Den fyrste etter at koronaen stengde for slike samlingar.

Kvinnene og krigen

– Sigrun Solberg ville heilt sikkert tykt at det er storveges at det vert sett opp eit minnesmerke over Svardal og Ulriksen, men som kvinne i sin generasjon ville ho truleg ha vore brydd over å stå der sjølv, sa Magni Øvrebotten då ho heldt tale ved avdukinga av skulpturgruppa «Eric» ved Florø kyrkje på frigjeringsdagen 8. mai. Hjalmar Lothe har laga skulpturen.

Sigrun Solberg på sokkel

Den 8. mai 2020 kjem Sigrun Solberg, frå Årebrot, på sokkel i kyrkjeparken i Florø, saman med krigsheltane Atle Svardal og Dagfinn Ulriksen. Sigrun Solberg hjelpte dei båe under krigen. No kjem ho på sokkel, både for det ho sjølv gjorde, og som symbol for kvinnene sin innsats under andre verdskrig.
Sigrun Solberg døydde 15. mai 2002, vel 100 år gamal. «Ein partisan til minne» var tittelen på minneordet sambygdingen, Fridtjov Urdal, skreiv om henne i Bergens Tidende 26. mai det året.

Abraham «kjende» alle

Abraham Øvrebotten var kommune.- og fylkespolitikar i nær 40 år, og ordførar i Bremanger kommune frå 1968 til 1979. Vi har intervjua to nokolunde samtidige politikarar i Arbeidarpartiet, Anne Lise Gilleshammer og Johs. B. Thue, om korleis han var som politikar. Dei er samde om at han var ein vekst- og maktpolitikar med eit uvanleg godt kontaktnett.

Medlemskontingenten

Det er tid for innbetaling av medlemskontigenten for 2020. Grendalaget har hatt årsmøte og lagt fram årsmelding om eit aktivt år i 2019. Årsmøte vedtok også kva laget skal arrangere og arbeide med i 2020. Diverre vert det ikkje fellesarrangement før tiltaka mot koronasmitte er oppheva. Men vi arbeider med fleire tiltak som ikkje krev at mange samlast.

Grendalaget håpar alle vert med vidare og får med seg fleire!

Styret i BÅG 2020-21

Åsmund Berthelsen vart attvald som leiar for Botnane og Årebrot grendalag på årsmøte 7. mars. Nina Seljestokken held fram som nestleiar og Vetle Aase Øvrebotten og Tone Seljestokken som styremedlemmer. Elisabeth Ruud Nordbotten stod ikkje på val.

Historia til gravrøysane

Riksantikvaren har løyvd 282.000 kr. til informasjon og tilrettelegging for publikum ved dei største gravrøysane i Botnane. Det skal lagast skilt og stoppeplassar.

Målet er å auke kunnskapen om røysane og sette dei inn i ein større samanheng, og gjere dei meir tilgjengelege for folk.  På grunn av koronaen må vi utsette opninga, men alt arbeidet skal bli ferdig i år.

Aktivitetskalender for 2020

Styret i grendalaget har sett opp ein aktivitetsplan for 2020, med oversikt over datoar for kafear, dugnader og basar, osv. Dette for at folk skal kunne planlegge å vere med om dei kan.

Livet på Ponderosaen

Dei har god plass i eit hus med alt på ei flate. Bror til John Magne Sande byrja kalle huset og garden i Sletten for Ponderosa-garden, etter ein fjernsynsserie om ein familien på ein gard i Nevada. – Så no seier «alle» at dei skal til Ponderosaen. Syster mi seier at det er som å dra til eit ferieparadis å kome hit. Her er det fritt for alle påtrengande stimuli, seier Kjersti Straume.

Flytta heim og trivst i Botnane

Syskenborna Trude Sørbotten og Linn-Kristin Sørbotten bur i Botnane med sambuarar og to barn kvar. Dei gler seg over kor fritt og godt ungane har det, og lokalbefolkninga er glade for at dei buset seg med familie i Botnane. Men begge stussar over kor ofte utanforståande svartmålar livet på bygda. Dette livet bør snakkast opp og ikkje rakkast ned på, meiner dei.

Frå Litauen til Botnane

Jurate Tamosiuniene og borna Simona og Justas kom til Årebrot i 2014. Då hadde Mindaugas Tamosiunas arbeidd på steinbrotet i Seljestokken i fire år. Men han treivst ikkje med familien så langt vekke.

I 2018 kjøpte dei hus i Botnane og Jurate fekk seg fast jobb på fiskeanlegget. Dei trur dei er komne for å bli. – Det hadde vore vanskeleg å reise attende til Litauen no, seier 16 år gamle Simona.

Bli medlem i grendalaget

Botnane og Årebrot grendalag treng fleire medlemmer, både aktive og passive, som ynskjer det beste for bygdene våre. Det kostar kr. 150 per person å vere medlem. For dei mellom sju og 18 år kr. 50. Du kan betale til konto 3775 65 59177. Vipps 501465. Merk innbetalinga «kontingent», og send ei melding til: asmund.berthelsen@icloud.com

Ønskjer du å leige lokale?

Turar

Botnane og Årebrot kan by på mange turar – sjekk dei ut her!