Søndagskafe i Botnane 1. mars, kl. 16.00.

 

Aktuelt

Dagens Fridtjov

Den er støtt fattig,
som aldri er nøgd.

Årsmøte i partslaget

Partslaget Årebrot Grendahus har årsmøte  laurdag den 7.mars  kl.13.00 i Årebrot grendahus, rett før årsmøte i BÅG.

Ei av sakene på møte er om tida er inne til å løyse opp Partslaget og overføre Årebrot grendahus til BÅG. Styret ønskjer å ha ei drøfting av ein framdriftsplan for eventuell forlenging av avtalen med BÅG om drift av grendahuset.

Årsmøte og kontigent!

Styret i grendalaget kallar inn til årsmøte laurdag den 7.mars i Årebrot grendahus kl.15.00!

Samstundes minner styret om innbetaling av kontigent for både 2019 og 2020. Satsane er:

150 kr for vaksne, 50 kr for dei mellom 7 og 18 år og gratis for dei under 7 år.

Bruk bank eller vipps: Kontonummeret er 3775.65.59177 og vippsnummeret er 501465 (skriv at det gjeld medlemskap)

Aktivitetskalender for 2020

Styret i grendalaget har sett opp ein aktivitetsplan for 2020, med oversikt over datoar for kafear, dugnader og basar, osv. Dette for at folk skal kunne planlegge å vere med om dei kan. Fleire detaljar vil kome til etter kvart. Det er søndagskafe i Botnane grendahus 1. mars.

Gjevarane til Diktarstien

Vi skal ha opp eit skilt med namna på alle som gjorde det mogeleg å få til Diktarstien i Botnane, både med dugnadar, pengar og som grunneigarar. Innbetalingane vart ikkje alltid merka «Diktarsti», difor må vi sjekke om alle  har kome med. Send rettingar til magni.ovrebotten@gmail.com innan 1. mars.

Livet på Ponderosaen

Dei har god plass i eit hus med alt på ei flate. Bror til John Magne Sande byrja kalle huset og garden i Sletten for Ponderosa-garden, etter ein fjernsynsserie om ein familien på ein gard i Nevada. – Så no seier «alle» at dei skal til Ponderosaen. Syster mi seier at det er som å dra til eit ferieparadis å kome hit. Her er det fritt for alle påtrengande stimuli, seier Kjersti Straume.

Historia til gravrøysane

Riksantikvaren har løyvd 282.000 kr. til informasjon og tilrettelegging for publikum ved dei største gravrøysane i Botnane. Det skal lagast skilt og stoppeplassar.

Målet er å auke kunnskapen om røysane og sette dei inn i ein større samanheng, og gjere dei meir tilgjengelege for folk.  Opning rundt 1. august 2020.

Flytta heim og trivst i Botnane

Syskenborna Trude Sørbotten og Linn-Kristin Sørbotten bur i Botnane med sambuarar og to barn kvar. Dei gler seg over kor fritt og godt ungane har det, og lokalbefolkninga er glade for at dei buset seg med familie i Botnane. Men begge stussar over kor ofte utanforståande svartmålar livet på bygda. Dette livet bør snakkast opp og ikkje rakkast ned på, meiner dei.

Frå Litauen til Botnane

Jurate Tamosiuniene og borna Simona og Justas kom til Årebrot i 2014. Då hadde Mindaugas Tamosiunas arbeidd på steinbrotet i Seljestokken i fire år. Men han treivst ikkje med familien så langt vekke.

I 2018 kjøpte dei hus i Botnane og Jurate fekk seg fast jobb på fiskeanlegget. Dei trur dei er komne for å bli. – Det hadde vore vanskeleg å reise attende til Litauen no, seier 16 år gamle Simona.

Bli medlem i grendalaget

Botnane og Årebrot grendalag treng fleire medlemmer, både aktive og passive, som ynskjer det beste for bygdene våre. Det kostar kr. 150 per person å vere medlem. For dei mellom sju og 18 år kr. 50. Du kan betale til konto 3775 65 59177. Vipps 501465. Merk innbetalinga «kontingent», og send ei melding til: asmund.berthelsen@icloud.com

Ønskjer du å leige lokale?

Turar

Botnane og Årebrot kan by på mange turar – sjekk dei ut her!