Leilegheita i grendahuset til leige

I grendahuset i Botnane er leilegheita til leige, for kortare eller lengre tid, frå 1. mai 2019.

Det kostar kr. 4000 å leige ho for ei veke i sommar, inkludert vask, oppreidde sengar og handkle. Dette er fyrste sommaren vi prøver oss med utleige av leilegheita.

Ved langtidsleige kostar leilegheita umøblert kr. 6000 per mnd, medrekna straum. Ho eignar seg både for einebuande og ein liten familie. Og vi vil gjerne ha nye sambygdingar.

Huset er frå 1927 og leilegheita vart pussa opp for utleige på 1990-talet. Ho har enkel standard og møblering.

Det er to stover, kjøkken, gang og dusj/toalett i fyrste høgda. I andre høgda er det eit stort og tre små soverom, gang og eit stort loft.

Romma er enkelt møblerte og kjøkkenet utstyrt med nødvendig utstyr for matlaging. Det er varmepumpe, fjernsyn og internett og dei fire soveromma har nye råmemadrasser (90×200) og sengkle, kommodar og klestativ.

Ved langtidsleige vil folk som regel bruke eigne møblar og eigendelar, så då vert møblar og utstyr lagra på loftet. Dei er grendalaget som eig dei.

Tømmerstove med utsikt mot sjøen

Leilegheita ligg i den nordre delen av huset, med eigen inngang. Frå tømmerstova er det utsikt mot sjøen, medan dei andre romma vender mot fjella og skogen, og leikeplassen på baksida av huset.

Grendahuset i Botnane er eit gamalt skulehus bygt på midten av 1920-talet. Her var skule frå 1927 til 1975. Leilegheita var lærarbustad og vart pussa opp for utleige på 1990-talet. Tanken var at folk skulle kunne prøvebu her for å finne ut om dei ville busette seg i Botnane. Det er framleis eitt av føremåla.

Forfattarbustad 1978-85

Forfattaren Jan-Magnus Bruheim (1914-1988) budde her frå 1978 til 1985, i den gule stova og kjøkkenet på baksida av huset. Han var fasinert av stilla i Botnane, naturen og det omskiftelege veret, og skreiv eit eige dikt om skulehuset.

Bruheim hadde lenge drøymt om å bu på kysten og diktinga hans fekk nye motiv og eit lysare preg. Han gav ut elleve av 45 bøker dei sju åra han budde i Botnane.

Hausten 2013 spelte artisten Sigrid Moldestad og musikarane hennar inn CD-en «Brevet til kjærleiken» i denne leilegheita. Moldestad tonesette dikt av Bruheim i høve 100-årsmarkeringa for han i 2014, og samla over 400 menneske til konsert her det året.

Ein del av Diktarstien

I 2018 vart det opna ein Diktarsti i Botnane med ti dikt av Jan-Magnus Bruheim, plasserte der han vart inspirert til å skrive dei.

Dikta «Huset som talar» og «Den annsame» heng på baksida av grendahuset. Der er det inngang til forsamlingslokalet i bygda, som vert brukt til små og store samkomer. Det er parkeringsplass på baksida av huset.

Grendahuset og plassen rundt vert halde ved like og rydda på dugnad av bygdefolket. Det er viktig at dei som leiger her har respekt for det, og tek omsyn til at dette er både eit utleige- og forsamlingshus som folk er glad i og vernar om.

Ta kontakt med grendalaget

Har du lyst til å bu ei veke eller to på kysten i sommar? Eller vil du bu her for lengre tid? Ta kontakt med:

Botnane og Årebrot grendalag
v/Åsmund Berthelsen

Mobil 93237073
E-post: asmund.berthelsen@icloud.com