Årsmøte i Botnane og Årebrot grendalag attvalde Åsmund Berthelsen som leiar, Nina Seljestokken som nestleiar og Vetle Aase Øvrebotten og Tone Seljestokken som styremedlemmer. Elisabeth Ruud Nordbotten stod ikkje på val.

Helen Aasen, Jens Anders Sunde Midtbø og John Magne Sande (ny) vart valde til varamedlemmer. Sigfred Nøttingnes er ny revisor etter Trygve Andersen, som etter mange år i det vervet hadde bedt om avløysing.

Det møtte 14 medlemmer på årsmøtet på Årebrot laurdag 7. mars. Torbjørn Øvrebotten var leiar for valnemna og held fram i den neste år, saman med Alex Mannaart (leiar) og Trude Sørbotten (ny).

Bilete er av dei styrefolka som var på årsmøtet: Frå venstre Elisabeth Ruud Nordbotten, Helen Aasen, Åsmund Berthelsen, Nina Seljestokkeb og Tone Seljestokken.