Botnane grendahus – «Huset som talar»

Forsamlingslokalet i Botnane grendahus ligg på baksida av det gamle skulehuset frå 1927. Den sokalla «Sløydsalen» vart pussa opp på dugnad fyrst på 1990-talet. I 2019 vart det sett inn heilt nytt kjøkken. Lokalet kan brukast til alt frå møter, basarar og søndagskafear, til barnedåpar, konfirmasjonar, bryllaup, fødselsdagar og minnestunder.

Rommet har god plass til 60-70 personar. Det er lågt under taket og trekvite veggar med mykje lokal kunst. Der er også eit piano for dei som vil spele til allsong eller underhaldning. Eit smalt, men velutstyrt kjøkken ligg vegg i vegg med forsamlingslokalet.

Det er to utgangar frå dette lokalet. Den eine rett ut på mark, den andre via gang og overbygg. Det går fint å kome seg inn med rullestol. Det er to toalett og ein dusj i tilknyting til gangen.

Det er godt med parkeringsplass på baksida av grendahuset i Botnane, utebord og nokre leikestativ. Uteområdet er også ein sentral del av Diktarstien i Botnane, med dikt av Jan-Magnus Bruheim. Han skreiv diktet «Huset som talar» til dette huset, og diktet heng ved inngangen. Det gjer også diktet «Den annsame».

Rimeleg leige

Du kan leige lokalet for kr 500,-. Er du medlem i Botnane og Årebrot grendalag er leigeprisen kr 250,-.

Ynskjer du å leige lokalet tek du kontakt med  Åsmund Berthelsen, mobil 932 37 073. E-post: asmund.berthelsen@icloud.com. Han er leiar i Botnane og Årebrot grendalaget.

Den avtalte leiga betalar du til konto 3775 65 59177.

Levering av mat

Om du vil ha lokal matlevering kan du ta kontakt med Amanuais thaimat, på Årebrot. Mobil 48 21 95 72. E-post: amanuainesthus@gmail.com Amanuais Nesthus lagar både norsk og thailandsk mat.

Skulestova i bruk att

Botnane grendahus var skulehus frå 1927 til 1975. Skulestova ligg mot sør, på toppen av den store skulehustrappa. Etter at skulen vart lagt ned vart ho brukt som bibliotek, men også det vart lagt ned.

No har vi sendt tyngda av bøkene til Bokøya Hovden og isolert veggen mellom skulestova og leilegheita. Skulestova har vorte eit lyst og triveleg rom, med fem store vindauge og god takhøgde. Det er framleis bøker i bokhyllene, den gamle talarstolen er restaurert og trøorgelet Jan-Magnus Bruheim gav bygda er på plass. Det same er Olapulten han skreiv mange bøker på den sju åra han budde i naboromma. Det er  same pulten som lærar Knut Gulestø brukte når han retta prøvane våre frå 1959 til 1974. I gangen utanfor skulestova skal vi samle ein del skule- og bygdehistorie på veggane.

Julemarknad og barnedåp

I desember 2019 var det julemarknad og i januar 2020 barnedåp i skulestova i Botnane. Det syner spennet i kva stova kan brukast til. Ho eignar seg til dømes for mindre forsamlingar og møte, strikkekveldar, føredrag og musikk, for akustikken er god.

Skulestova skal etter kvart få si eiga side under «utleige», og styret skal bestemme seg for kva det skal koste å leige ho.

 

Basar i Botnane 2016.
Foto: Elisabeth Ruud Nordbotten.