Faye Maskin AS

Øystein Faye eig og driv Faye Maskin AS.

Han har vore sjølvstendig entrepenør sidan 1980 og arbeidd i bransjen sidan 1968.  Faye bur på Årebrot og tek på seg grunn- og sprengearbeid, muring, osv. Han har gravemaskiner frå åtte til 20 tonn, traktor, hengar og borerigg. Bileta er av arbeid han har gjort. Oppe til høgre ser du Øystein Faye (til venstre) saman med Torbjørn Øvrebotten, då Faye hadde gjort ferdig raste- og parkeringsplassen til Diktarstien i Botnane i juni 2018.

– Eg er eigentleg pensjonist, men har ikkje tenkt å gje meg heilt enno, seier Øystein Faye. Du får tak i han på mobil 41 55 34 43, og e-post: ofay@online.no