Fredrik Persen (1906-1990) var radiotelegrafist på radiostasjonen Roska, saman med Atle Svardal. Dei hadde kontakt med motstandsfolk i området, radiokontakt med London, rapporterte om båttrafikken og sende meldingar om menneske som måtte hentast ut av landet. 13. mars 1945 vart dei oppdaga av tyskarane og Svardal vart skoten. Persen vart teken til fange, mishandla og fengsla. Etter krigen skreiv han ein rapport om det som skjedde den skjebnesvangre dagen.

Du kan lese heile rapporten nederst i stykket.

Bilete over syner Fredrik Persen i 1949. Han står framfor hammaren nedanfor der Roska-stasjonen var. Der hadde Ragnar og Per Svardal hogge denne teksten inn i fjellet. Dei to var brødrene til Atle Svardal. Flora historielag fekk bilete i hende i 2017 og etterlyste kven det var av. Anne Kristi Persen og Kari Persen kjende att faren på bilete og sende historielaget desse orienteringa om han:

Døtrene til Persen om far sin

For å bidra i motstandskampen rodde og delvis seilte vår far Fredrik Borchgrevink Persen f. 27.10.1906 d. 15.11.1990 over Nordsjøen sammen med to kamerater Henrik Hop og Øystein Østensen i en 17-18 fot lang oselver færing. De rodde ut fra Sotra 19. august 1941 med kurs for Shetland. Etter korrigering av kursen i forhold til vindretning, kom de til nordspissen av Skottland lørdag 23. august der de ble plukket opp av en britisk destroyer og brakt i land på flåtebasen Scapa Flow dagen etter. Ved undersøkelser om oselveren senere, viste det seg at denne destroyeren var blitt senket i kamp kort tid etter.

Vår far gikk inn i norsk militær styrke i Storbritannia og fikk forskjellig militær opplæring, bl. a. som fallskjermsoldat og radiotelegrafist. Dette var ulike steder i Skottland og i London.

  1. august 1944 ble han sammen med Atle Svardal sendt med MTB en Hessa, med Petter Salen som skipper, fra Shetland for å opprette radiostasjonen «Roska» ved Breivik nord for Florø. Atle Svardal var sjef for radiostasjonen. De ble satt i land ved Nordre Hovden om kvelden 19. august og lagret i dekning det meste av utstyret de hadde med seg. Samme kveld rodde de i en medbrakt robåt over fjorden og tok kontakt med Isak Bredvik i Breiviken. Isak Bredvik hentet sammen med noen andre etter en tid utstyret som var lagret på Hovden. Ved hjelp av Isak Bredvik fant de en fjellhylle i fjellet ovenfor gården der radiostasjonen ble etablert. De bygde en hytte som var godt kamuflert. Fra denne fjellhyllen var det god utsikt til båttrafikken på kysten utenfor.

De arbeidet med radiokontakt med London; rapporterte om trafikk og meldinger i forbindelse med mennesker som måtte hentes ut av Norge.

Viktige samarbeidspartnere og kontaktpersoner var Isak Bredvik, Magnus Uren, Dagfinn Hjertenes, Magne Sørbotten, Sigrun Solberg, Torbjørn og Arne Øvrebotten.

Etter tiltagende peilevirksomhet fra tyskernes side, ble radiostasjonen angrepet og tatt tirsdag 13. mars 1945. Atle Svardal ble drept mens vår far ble tatt til fange og ført til Gestapohuset i Bergen. Han satt fanget til tyskerne kapitulerte og freden kom.

Flere andre som hadde vært med i motstandskampen i samme område, deriblant Isak Bredvik, ble også tatt til fange av tyskerne. Vår far hadde alltid vondt av at Atle Svardal var blitt drept og at han ikke var blitt riktig behandlet av tyskerne etter at de var blitt tatt.

Han satt menneskene han hadde samarbeidet med der svært høyt. Vi besøkte i vår oppvekst Isak, Solveig og Kristi i Breiviken. Isak og pappa ringte alltid til hverandre og snakket sammen når de hadde fødselsdager.

Mvh

Anne Kristi Persen                                      Kari Persen