Laurdag den 9.mars 2019 kl.15.00 er det kalla inn til årsmøte i Botnane og Årebrot grendalag i Årebrot grendahus. Under finn du lenkjer til saksdokumenta til møtet.

På møte vert det også servering!

Partslaget for grendahuset på Årebrot har møte kl. 14.00 same staden

For styret

Åsmund Berthelsen (leiar)

Sakliste

Melding om arbeidet 2018

Rekneskap 2018

Oppdatert rekneskap Diktarstien

Framlegg til arbeidsplan BÅG

Framlegg til budsjett 2019

Forslag fra valnemda -19