Oppføringer av asmund

,

Om medlemskontingent og arbeidet i grendalaget

30.mars 2020 Til medlemmene i Botnane og Årebrot grendalag Det er tid for å betale kontingenten for 2020. Som i 2019 kostar det 150 kr for personar over 18 år. For dei mellom sju og 18 år kostar det 50 kr.  De kan betale til bankkonto 3775.65.59177 eller bruke Vipps 501465. Skriv på innbetalinga at det gjeld kontingent for […]

,

Aktivitetar i 2020

Årsplanen vart litt endra på årsmøte den 7.mars. Sommarbasaren vert 12.juli og ikkje 19.juli. Og så er det opp til styret å avgjere om den skal vere i Botnane eller Årebrot. Planen kan du laste ned her:  Aktivitetsplanen2020 og skrive ut! Meir konkret om kvart av arrangementa kjem etter kvart. Vi ynskjer alle velkomne til dei […]

Kulturminner ein ressurs i bygda?

Målet med møte om Kulturminneplan for Bremanger neste torsdag den 31.oktober er at alle skal bli meir medvetne på kva kulturskattar som er i nærmiljøet. Og at dei vert løfta fram og levandegjort for etterkomarar, og for besøkande. Kombinasjonen av natur- og kulturopplevingar blir stadig meir aktuelt. Kommunen håpar at temaet engasjerer, og at alle […]

Sommarutleige skulehuset

(06.0819) Leilegheita i grendahuset er no leigd ut 8.- 15. august. Elles ledig. Det kostar kr. 4000 for ei veke, medrekna vask, oppreidde sengar og handkle. Om du er interessert kan du kontakte leiaren i grendalaget, på mobil 93 23 70 73, eller e-post; asmund.berthelsen@icloud.com