Årsplanen vart litt endra på årsmøte den 7.mars. Sommarbasaren vert 12.juli og ikkje 19.juli. Og så er det opp til styret å avgjere om den skal vere i Botnane eller Årebrot.

Planen kan du laste ned her:  Aktivitetsplanen2020 og skrive ut! Meir konkret om kvart av arrangementa kjem etter kvart. Vi ynskjer alle velkomne til dei ulike aktivitetane i regi av grendalaget i 2020!