Søndag 5. juli vert det omvising på Diktarstien i Botnane kl. 14.00, og kafe i Botnane grendahus kl. 16.00. Dette vert kanskje den einaste tillyste omvisinga på Diktarstien etter Jan-Magnus Bruheim i år, med Magni Øvrebotten som omvisar.

I fjor var det sju slike omvisingar med høve til å kjøpe seg mat på kafeen etterpå. – Dei som vil vere med på omvising 5. juli kan gje meg eit vink på mobil 970 55201, seier Magni Øvrebotten. Ho gler seg elles over at mange går stien på eiga hand og håpar at skilta gjev dei den informasjonen dei treng undervegs.