Botnane og Årebrot grendalag hadde invitert ordførarane i Flora og Bremanger til sundagskafeen den 14.oktober, for å drøfte kva som skjer med dei to bygdene når Kinn kommune er ein røyndom den 1.1.2020.  Møtet har vekt merksemd , og både Fjordenes Tidende og Firdaposten har hatt oppslag om det.

Det kom bra med folk. Mange var engasjerte. Meininga med møtet var å reise spørsmålet og få diskusjon om kva som eventuelt tener dei to bygdene best i framtida. Konklusjonen var at det vil vere ein føremon at bygdene høyrer til same kommunen. Det mest nærliggande for mange er å tenkje at då må det bli som ein del av Kinn. Men det vart på møtet også stilt spørsmål om bygdene heller burde bli ein del av Bremanger.

Tidlegare har årsmøte i grendalaget gått inn for at Bremanger skal slå seg saman med Flora og Vågsøy og bli ein del av Kinn kommune. Såleis vil det vere naturleg at grendalaget framover arbeider for at Bremanger vert ein del av Kinn kommune. Grendalaget har ikkje drøfta eller teke stilling til ei eventuell grensejustering.

 

Åsmund Berthelsen

(Styreleiar i Botnane og Årebrot grendalag)